Կայքը գտնվում է պատրաստման փուլում

«Նաիրի» բնակելի հասարակական համալիր

Մասնաշենք Բ

2 սենյականոց

2 սենյականոց

2 սենյականոց

2 սենյականոց

2 սենյականոց

2 սենյականոց

2 սենյականոց

2 սենյականոց

2 սենյականոց

2 սենյականոց

51 մ2

2 սենյակ

2 սենյականոց

66-67 մ2

2 սենյակ

2 սենյականոց

62-63 մ2

2 սենյակ 

2 սենյականոց

59 մ

2 սենյակ

2 սենյականոց

66-67 մ2

2 սենյակ

2 սենյականոց

51 մ2

2 սենյակ

2 սենյականոց

52 մ2

2 սենյակ