Կայքը գտնվում է պատրաստման փուլում

Ընթացիկ նախագծեր

lorem ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: սկսած 1500-ականներից` lorem ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ: այն հայտնի է դարձել 1960-ականներին lorem ipsum բովանդակող letraset էջերի թողարկման արդյունքում, իսկ ավելի ուշ համակարգչային տպագրության այնպիսի ծրագրերի թողարկման հետևանքով, ինչպիսին է aldus pagemaker-ը, որը ներառում է lorem ipsum-ի տարատեսակներ:

Բնակելի

«Նաիրի» բնակելի հասարակական համալիրի կառուցում ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջան Վրացական փողոցում

Դիտել նախագիծը