Կայքը գտնվում է պատրաստման փուլում

Ընթացիկ նախագծեր

ընթացիկ

Բնակելի

«Նաիրի» բնակելի հասարակական համալիրի կառուցում ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջան Վրացական փողոցում

Դիտել նախագիծը